BRA ATT VETA

Tillval: Gör dina val för hela arrangemanget i förväg, se närmare info i menyn.
Praktiskt: Ombord på segelbåtarna finns det flytvästar till alla. Vid behov finns det varma sköna flytoveraller som gör seglingen varm och skön oavsett väder. Det finns även toaletter och en varm salong.
När ska jag vara vid bryggan: 15 minuter innan avfärd.
Varje segling startar: med en kaffe och macka med i sittbrunnen. Då går vi igenom vår planerade segling tillsammans.
Säkerhetsgenomgång: och praktiska detaljer står också på agendan.

SÄKERHET

Segelbåtarna har genomgått de kontroller som årligen och löpande ställs krav på av Transportstyrelsen, (EKAN) för att säkerställa båtarnas sjösäkerhet.
Vi ansvarar för att alla våra segelbåtar har kontrollerats och att skepparen har behörighet enligt Klass VIII.
Ombord på segelbåtarna finns det uppblåsbara flytvästar till samtliga ombord, vidare finns det flytoveraller till alla om det är kyligt väder. 

ALLMÄNNA VILLKOR

Bokning & Betalning

I samband med bokning debiteras en bokningsavgift 20% av det totala beloppet, per deltagande båt och dag.
Bokningsavgiften återbetalas inte vid en ev avbokning.
Full betalning skall ske senast 30 dagar före aktuell seglingsdag.

Inställda arrangemang

Om arrangemanget måste ställas in av Sailingcharter.se på grund av kommande väderprognos som medför fara för deltagare, eller av annat skäl, återbetalas erlagt belopp, i sin helhet till kund som även kan välja att boka om till annan möjlig dag.

Om arrangemanget ställs in av kund senast:

30 dagar innan överenskommen avresedag återbetalas inbetalat belopp, minus bokningsavgiften.

15-29 dagar innan avresedagen återbetalas 75 % av inbetalt belopp.

5-14  dagar innan avresedagen återbetalas 25 % av inbetalt belopp.

0 – 4 dagar innan avresedagen, debiteras hela beloppet.

Sailingcharters ansvar

Sailingcharter ansvarar för att ni får dag ombord som stämmer med vår överenskommelse och vi kommer göra vårt bästa för att uppfylla era förväntningar. Sailingcharter ansvarar inte för konsekvenser av eventuella förseningar eller omläggningar av rutten som uppkommit till följd av oväder eller annan ofrivillig och oförutsedd händelse som ligger utanför Sailingcharters kontroll.
Sailingcharter ansvarar heller inte för boendekostnader eller återresa med annat resemedel, om resan hindras av samma skäl som ovan.

Kundens ansvar

Kunden ansvarar inte för skada såsom grundstötning, tilläggning etc. Skepparen eller av Sailingcharter utsedd personal ombord ger instruktioner som skall följas. I annat fall ansvarar kunden för skada på fartyget, som är orsakat av försumlighet eller med uppsåt.

Följande tillkommer

Förtäring och eventuell övernattning på hotell / vandrarhem.
För längre till- och fråntransporter gäller överenskommit pris utifrån erhållen offert.

Rulla till toppen